Hemen arayın:
+90 533 874 24 14

Hamilelikte Yapılan Beslenme Hataları

Hamilelikte Yapılan Beslenme Hataları

Gebelikte, düzenli doktor kontrolleri ve muayeneler kadar, sağ­lık­lı bes­len­mek de be­be­ğin bü­yü­yüp ge­liş­me­si ve dün­ya­ya sağ­lık­lı bir şe­kil­de gel­me­si için çok önem­li. Anne adayları tarafından yapılan, en sık karşılaşılan beslenme hatalarından bazılarına göz gezdirirsek;

Az su içmek:
Anne karnındaki be­be­ği­n düzenli şekilde ye­ni­le­nen bir am­ni­yo­tik sı­vı için­de ya­şa­dı­ğı­ dü­şü­nülürse, hamilelik süresince bol miktarda su­ya ih­ti­ya­cı­nız ol­du­ğu­ net bir şekilde söylenebilir. Su­yun hamilelik dönemindeki bir diğer önemli gö­re­vi ise, hüc­re­le­re be­sin­le­rin ta­şın­ma­sı­nı sağ­la­maktır. Ye­te­rin­ce sı­vı tü­ket­ilmezse, kabızlık oluşabilir ve bu durum tüm hamileliği, zor bir süreç haline getirebilir. Sağlıklı bir gebelik için, günde en az 2 litre su alınmalıdır.

Fazla kafein tüketmek:
Türk kahvesi, nescafe, kola, siyah çay ve yeşil çay gibi içeceklerle, çikolata ve çikolatalı yiyecekler yüksek oranda kafein içerirler. Yüksek kafein içeren bu tür içecek ve gıdaların tü­ke­ti­mi­ en düşük seviyede tutulmalı, çün­kü ka­fe­in pla­sen­ta ara­cı­lı­ğıy­la be­be­ği­ni­ze ge­çmektedir. Anne karnındaki be­be­ği­n ka­fe­ini me­ta­bo­li­ze et­me ye­te­ne­ği ol­duk­ça az­ olduğundan, faz­la mik­tar­da ka­fe­ine ma­ruz ka­lan be­bek­le­rin be­yin ge­li­şi­mi­nin olum­suz et­ki­len­di­ği yö­nün­de ça­lış­ma­lar bulunmaktadır. Eğer kah­ve­den vaz­ge­çe­mi­yor­sa­nız gün­de bir adet, az kahve ile hazırlanmış Türk kah­ve­si ve­ya bol sütlü nes­ca­fe ile sı­nır­lan­dırmaya çalışabilirsiniz.

Sigara ve alkol tüketmek:
Hamileyken, sigara ve alkol tüketmek, bebeğinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biridir. Bu tür maddeleri kullanmak, anne karnındaki bebeğin gelişimini ciddi şekilde bozarak; düşük, erken veya hasta doğumlara sebebiyet vermektedir.

İki kişilik ve fazla beslenmek:
Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, hamilelerin ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­di­ği tak­dir­de gebeliğin 20. haf­ta­sı­na ka­dar ekstradan bir ener­ji alı­mı­ gereksinimi ol­ma­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Gebelik süresince, alınacak kilo miktarı 11 - 15 ki­lo civarları ol­ma­lı. Fazla kilo almamaya özen gösterilmeli, ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­me­ye dik­kat edilmeli ve bu ne­den­le “İ­ki ki­şi­lik bes­len­me­li­yi­m” gi­bi dü­şü­nüp, vücudun ih­ti­ya­cından fazlası yenmemeli.

Katı diet yapmak ve öğün atlamak:
Pek çok an­ne ada­yı, formunu koruma adına yediği yiyeceklerin içeriğinden ve kalitesinden çok kalorisine odaklanarak, ka­lo­ri he­sa­bı ya­pı­yor. Ha­mi­le bir kadın, gün­de 1800 - 2000 ka­lo­rilik bir enerjiye ih­ti­yaç du­yar. Dolayısıyla, sağlıklı ve kaliteli beslenmeye özen gösterilmeli, kalori hesabı içeren katı beslenme şekillerinden kesinlikle uzak durulmalıdır. 

Ba­zen de yo­ğun­luk­tan ya da hamileliğe bağlı bulantı şikayetlerinden ötürü, istemeyerek ya da kasten öğün at­la­na­bi­li­yor ya da geçiştirilebiliyor. Fakat unutulmamalıdır ki, ha­mi­le­lik­te kan şe­ke­ri se­vi­ye­le­ri ço­ğun­luk­la düş­me­ye me­yil­li olu­yor ve öğün atladığınızda, kan şe­ke­ri­niz düşüyor, dolayısıyla da anne karnındaki be­be­ği­niz enerjisini alamıyor.

Kah­val­tı yap­ma­mak:
Araştırmalar göstermiştir ki, kah­val­tı gü­nün en önem­li öğü­nü­dür. Kah­val­tı atlandığı takdirde, ken­di­ni­zi yor­gun ve hal­siz his­se­der­si­niz ve kan şe­ke­ri­niz­de­ki ani iniş ve çı­kış­lar da be­be­ği­ni­zin ye­ter­li ener­ji al­ma­sı­nı ve beslenmesini en­gel­ler.

İşlenmiş ve hazır besin tüketmek:
Su­cuk, so­sis, sa­lam gi­bi şar­kü­te­ri ürün­le­ri, içeriğindeki nitrat katkısından ötürü, sağlıklı ve besleyici olmaktan çok uzaktır. Aksine, sağlıksız ve hem anne adayı hem de bebek için kanserojendir. Bu tür işlenmiş et ürünlerinden mut­la­ka uzak du­rulmalıdır. Canınız çok çektiğinde, küçük bir parça ile yetinmeyi öğrenmelisiniz.


Hemen Doktorunuza Ulaşın

Doğru teşhis ile sizin için gerekli tedaviyi ve maliyetini öğrenmek için hemen bize ulaşabilirsiniz.

+90 533 874 24 14
Jin. Op. Uzm. Dr. Firdevs Uğuz Tip Kıbrıs Tüp Bebek

Jin. Op. Uzm. Dr. Firdevs Uğuz Tip
Tüp Bebek Uzman Doktorumuz

İrem Berk Kıbrıs Tüp Bebek

İrem Berk
Tüp Bebek Genel Koordinatörümüz

Sevgi GÜÇLÜ Kıbrıs Tüp Bebek

Sevgi GÜÇLÜ
Klinik Embriyoloğumuz

Ayşe LİMAN Kıbrıs Tüp Bebek

Ayşe LİMAN
Embriyoloğumuz

Yumurta Donasyonu Kıbrıs Tüp BebekYumurta DonasyonuMenopoz, turner sendromu ve yumurtaların yetersiz kaldığı diğer durumları yaşayan kadınlar, yumurta donasyonu ile tüp bebek tedavimiz ile, %85'i aşan başarı oranlarımızla anne olabiliyorlar.
Sperm Donasyonu Kıbrıs Tüp BebekSperm DonasyonuSperm Donasyonu, çeşitli nedenlerle sperm üretimi durmuş, sağlıklı ya da yeterli sperm üretimi şansı bulunmayan, azospermi ve benzeri sorunları yaşayan erkeklerin sağlıkla bebek sahibi oldukları tedavimizdir.
Tüp Bebek Kıbrıs Tüp BebekTüp BebekTüp Bebek, bir yılı aşkın süredir, hiçbir korunma yöntemi kullanmamalarına rağmen, çeşitli sebeplerden bebek sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu, başarıyla gerçekleştirdiğimiz tedavimizdir.
IMSI Kıbrıs Tüp BebekIMSIIMSI, standart tüp bebek tedavilerin çok üzerinde gebelik oranını sağlamak amacıyla, morfolojik açıdan gebelik sağlama olasılığı en yüksek sperm hücresinin seçilmesi işlemidir.